Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ PRZEZ KONSUMENTA

 

Wszystkie informacje odnośnie praw Konsumenta i zgłoszenia niezgodności towaru z umową znajdują się w regulaminie w §5.

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres poczty elektronicznej: biuro@madbooks.pl

Platforma ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Rejestr UOKiK - https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

---------------------------------------------

Przykładowy wzór do pobrania w formacie pdf.
---------------------------------------------

Przykładowy wzór:

ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄData ………………….

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………….

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………..

Nr zamówienia........................…………………………………………………………………………………

Data nabycia towaru …………………………………………………………………….………………..........

Cena towaru ….........………………………………………………………....……………………………………

Nazwa towaru ): …..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

Opis niezgodności towaru z umową …………………………………………………………………………....

Kiedy stwierdzono niezgodność towaru z umową ……………………………………………………………

Żądanie reklamującego (podkreślić właściwe):

(a) wymiana towaru na nowy

(b) nieodpłatna naprawa…………………………………………..                           ……………………………………………………………

(podpis reklamującego)                                                         (podpis sprzedawcy/usługodawcy)Adres do wysyłki:

MORGANA Katarzyna Wolszczak
Brody Małe 2c
22-460 Szczebrzeszyn
e-mail: sklep@morgana.group

* niewłaściwe skreślić | ** właściwe podkreślić